Vad är det och vem utövar det? Har du plötsligt känt dig utanför, upptäckt att du inte får all information, fått känslan av att oavsett vad du gör, gör du fel och dessutom får du skulden för det mesta? Då har du blivit utsatt för härskarteknik. Eller kanske du medvetet eller omedvetet, använt tekniken gentemot andra!?

När tekniken tidigt beskrevs av Berit Ås, fd norsk politiker och professor i social psykologi, var det för att beskriva hur manliga ledare minimerade kvinnor. Idag är det även vanligt män mot män, kvinnor mot kvinnor och kvinnor mot män. Om du känner till härskarteknik kan du undvika det! Det finns 5 huvudspår i den ursprungliga härskartekniken;

 

HÄRSKARTEKNIK                 MOTSTRATEGI

Osynliggöra                                       Ta plats

Förlöjliga                                            Ifrågasätt

Undanhålla information                   Korten på bordet

Dubbelbestraffning                           Bryt mönstret

Skuld och skam                                Intellektualisera

 

Idag pratar man om;

  • Projiceringsmetoden; kritiken du framför vänds tillbaka till dig, du får alltså skulden.
  • Komplimangsmetoden; i direkt anslutning till en komplimang får du en uppgift att utföra
  • Hierarkimetoden; chefen tar alla beslut och släpper inte in någon.

Resultat = vad kan lilla jag göra?

  • Tidsmetoden; tiden som begrepp används för att tysta någon. Du är för ung, gammal, oerfaren, kört fast i gamla hjulspår.
  • Stereotypen; du reduceras utifrån härskarens ögon till kön, utseende och hårfärg. Bara en stereotyp identitet råder.
  • Offerkoftan, eller martyren; härskaren skapar en identitet som ynklig för att skapa medlidande, men inte för att komma undan jobb.
  • Relativiseringen; Härskaren minskar i sin återberättning det du berättat, ja allt är ju relativt men…….

 

Vill du läsa mer om Härskartekniker?

Läs Camilla Ländin, Grönegatan förlag 2014

”Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga”