Förändra = nytt

Vad kräver förändring?

Att jobba hårdare och göra mer av samma sak leder ofta till att man når det resultat man brukar nå. Förändring kräver att man gör andra saker och ofta att man ändrar sitt förhållningssätt. Förändring kan handla om att ändra sig själv, ändra en arbetsmetod eller sättet att samspela i en grupp.

Medgång och motgång

Plan för din verksamhet

Förändring är en process med olika faser som ska tåla både medgång och motgång. Alla ledare vill förändra och nå resultat och alla arbetsgrupper behöver förhålla sig till en föränderlig omvärld. Men det behövs en plan som gäller just dina unika medarbetare och din speciella verksamhet.

Komma igång

Varje lag, arbetsgrupp eller företag har sin kultur och just där börjar förändringen. Behöver ni hjälp med att vaska fram mål, en plan och motivation att orka driva planen. Så har jag erfarenhet av både med- och motgång. Frågor man måste ställa sig inför en förändring är. Vad vill vi egentligen? Till vilket pris? Varför vill vi detta? Och vilka steg bör vi ta för att nå dit? Jag vet hur man börjar, fortsätter och avslutar en förändring. Behöver ni hjälp så finns jag här.