Framgångsfaktorn. För att utveckla sin talang och bli duktig behöver man öva; 10 000 timmars regeln! De som når toppen både arbetar hårdare och mycket mer än andra för att nå sina mål.

De vanliga uppfattningarna om att det är de bästa och mest lämpade som når toppen är en mycket förenklad bild av verkligheten. Inom idrott är det tydligt att de som är födda tidigt på året har en fördel framför de som är födda sent på året. Tidigt födda kan ha upp till 364 dagars försprång på att utveckla muskelstryka och koordination! Genom träningsmöjligheter, och ofta bättre handledning, utvecklas de som blir uttagna till de bästa lagen i åldersklassen mer och gapet till de som inte blir uttagna till de bästa lagen allt större.

Lite framgång leder till mer framgång då tillfällena att utvecklas öppnar sig ännu mer. Försprånget för de som är födda tidigt på året, jämfört med de som är födda sent på året, består och ökar. Det är lätt att missbedöma framgång om vi utgår från ett urvalssystem som ger fördelar för de som är tidigt födda. Risken är stor att vi ger stämpeln ”misslyckade” till de verkligt duktiga förmågorna som är födda sent på året.

Varför byter vi inte system? Varför pratar vi bara om att vi borde ändra system? Det är inte bara i fysisk utveckling som skillnaden är stor, utan även på andra områden. Framgång är ingen tillfällighet, vi har möjlighet att både skapa den och förändra den. Det räcker dock inte med att vara tidigt född på året, du behöver även ha en talang för det du gör, och den förmågan måste förvaltas!

För att utveckla sin talang och bli duktig behöver man öva; 10 000 timmars regeln! De som når toppen både arbetar hårdare och mycket mer än andra för att nå sina mål. Framgång är ingen tillfällighet. Övning är det som gör att man blir bra.

Historien visar att toppresterare är människor som

  • Fick chansen vid ett speciellt tillfälle
  • Arbetade hårt och övade
  • Råkade ha rätt ålder

Den allmänna uppfattningen är att ju högre IQ man har desto mer framgångsrik blir man. Elituniveristet och även vissa high techföretag ber ofta de sökande att genomgå IQ tester innan man blir antagen. Det har dock visat sig att detta stämmer bara upp till IQ 120, sen är det inte så stor fördel längre. Det behövs tillräcklig intelligens, inte mest intelligens. Det som måste till för att man skall lyckas är social kompetens – att veta vad man ska säga till vem för att få som man vill, att instinktivt veta hur man skall bete sig.

Social kompetens är till stor del inlärd. Något man som barn behöver öva sig på – att utveckla självkänslan. Att inte ha något att förlora kan vara en bra start på karriären, om man har kunskap för det man jobbar med. Att ta uppdrag som andra inte vill ha kan vara en väg. Det kulturella arvet är viktigt för våra attityder och beteenden. Att vara artig och inte tillräckligt rak mot en auktoritet, för att man har lärt sig att vara artig och försiktig, kan bli ödestigert i vissa situationer som kräver rak information och instruktion.