Kort om mig

Jag är väl insatt i idrottsrörelsen, som både varit min skola och min arena. Det började som nioåring i simhallen, sedan kom tränarrollen med SM, EM, VM och OS. Därefter vidgades perspektivet från bassängen, till bollplaner, parasport och specialförbund. Och nu är det konsten att nå framgång för individer, grupper eller organisationer, som är mitt fokus.

2018: Sveriges Talare: Föreläsare

2018: Sveriges Talare: Föreläsare

2017: Chps Konsult

2017: Chps Konsult

2017: Förändringsledare

2017: Förändringsledare

2017- pågående Svenska Dartförbundet

2017- pågående Svenska Dartförbundet

2016: Expertkommentator SVT på Paralympics

2016: Expertkommentator SVT på Paralympics

2014 – 2017: Svenska Badmintonförbundet

2013 – 2014: Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK)

2012: OS London

2012: OS London

2011 – 2013: Spårvägen Simförening

2011 – 2013: Spårvägen Simförening

2008: OS Beijing

2008: OS Beijing

2007-pågående

2007-pågående

2006 – 2010: Simklubben Neptun

2006 – 2010: Simklubben Neptun

2006: Startar mitt företag

2001, 2017: Svenska Simförbundet

2001, 2017: Svenska Simförbundet

2000: OS Sydney

2000: OS Sydney

1996 – 2006: Södertörns Simsällskap

1996 – 2006: Södertörns Simsällskap

1993 – 1996 Nyköpings Kommun

1993 – 1996: Nyköping Simgymnasium

1990 – 1993: GIH och Örebro Universitet

Utbildning: ledarskap

1979- pågående: Elittränare simning

1979- pågående: Elittränare simning

1989 – 1993: Täby Sim

1989 – 1993: Täby Sim
Med idrottsrörelsen som arena.

Förtroendeuppdrag

 • Mentor inom nätverket för Kvinnliga Landslagsledare (pågående)
 • Ledamot Sveriges Paralympiska utskott (pågående)
 • Mentor /förändringsledare till ledare inom idrott och näringsliv(pågående)
 • Mental rådgivare Svenska Bangolfförbundet
 • Projektansvarig ”Tjejsatsning” Stockholms Simförbund
 • Ledamot Stockholms Simförbund Simkommitté
 • Ledamot Svenska Simförbundets Simkommitté
 • Ledamot i Svensk Idrottspsykologisk Förening
 • Ledamot i RF´s arbetsgrupp vid framtagande av Elittränarutbildningen
 • Författare av kursmaterial i Svenska Simförbundets tränarutbildning
 • Rådgivare SISU/RF i projektet ”Idrottsledarutbildning i Sverige”.
 • Ordförande Simtränarföreningen Sverige
 • Rådgivare styrelse och tränare Norrtälje SK i föreningsutveckling

 

Utbildningar

 • Ekonomisk språklig gymnasieutbildning 3-årig
 • ADB högskola 40 poäng
 • Internutbildning Luftfartsverket
 • Internutbildning Scanair och SAS
 • Svenska Simförbundets tränarutbildningar
 • RF Elittränarutbildning
 • Förändringsledare
 • Mental Rådgivarutbildning samt  licensering eLpt  edvisor
 • Metakommunikation (certifierad meta-nivå)
 • Coaching GIH 20 poäng
 • Ledarskap Örebro Universitet 5 poäng
 • Engelska Harvard University
 • Kortkurser bl.a. inom: Ledarskap, Psykologi, Anatomi, Fysiologi, Biomekanik, Att leda förändrings/utvecklingsprocesser, Förändringsledare, Metakommunikation m.m.
Go to top