• Du betyder något

Förmågan att leda finns hos alla som vill förändra något. Ledarskap handlar om det du gör, och det du gör betyder något. En ledares beteende betyder allt för att medarbetare skall känna sig engagerade. Förebilder är de som står en nära, inte kändisar, och det kan vara du som ledare! Ansvaret att vara en bra förebild är ditt.

 • Du är trovärdig

Du måste tro på dig själv. Andra måste tro på dig själv. Trovärdigheten för dig som ledare är viktigaste och det mest grundläggande. De 4 viktigaste egenskaperna:

ÄRLIG – tala sanning och lev själv efter dessa sanningar.
VISIONÄR – målmedveten och bry sig i ett sammanhang med medarbetares drömmar och förhoppning.
INSPIRERANDE – förmedla entusiasm så drömmar förverkligas.
KOMPETENT – erfarenheter, meriter och förmåga att få saker gjorda. Håll löften och erkänn kunskapsbrister.

Människor måste kunna tro på sina ledare. Att känna att ledaren är trovärdig gör att medarbetare känner stolthet och stor laganda och gör ett bra jobb. Människor håller sig till den som är trovärdig = när ord och handling går hand i hand.

 • Värderingar föder engagemang

 
Innan du kan leda andra måste du förstå vem du är, hur du har blivit den du är och vilka värderingar som styr dig. Välj 5-6 värderingar som är viktigast för dig – det som får dig att ta ett beslut. Men det är dina beslut, andra får ta sina beslut utifrån sina egna värderingar. Som ledare är det din uppgift samstämmighet i gruppen med gemensamma ramar och värderingar. De som inte vill dela detta bär ställa sig frågan om de är på rätt plats.

 • Fokus på framtiden

 
Förmågan att föreställa sig och formulera spännande framtidsutsikter är en typisk ledarkompetens. Ju äldre och mer erfaren ledare man är desto mer långsiktig och hållbar är visionen. Den som är fast i nuet är inte fri att leda andra mot framtiden. Att vara i framtiden kräver träning. Som ledare skall du lyfta andras blickar mot framtiden och se vad som kan kan och bör finnas där. Men glöm inte att ta med dig gammal erfarenhet som kan vara bra att bevara. Att se in i framtiden är att vara nyfiken!

 • Du åstadkommer lite på egen hand.

 
Ingen ledare når någonstans själv! Ledarskap bygger på relationer till andra människor = hög EQ. Man behöver vara medveten om individen i gruppens attityder och känslor samt lägga märke till nyanser i kommunikationen. Att vara en inspirerande ledare är inte att lyckas sälja in en vision, utan att visa hur visionen gynnar dem och deras intressen – hur gruppens drömmar och förhoppningar kan bli sanna. Att ledaren visar att man tror på dem och stöttar dem, gör att de blommar ut och vågar ge tips och råd till ledaren som inte behöver vara den med alla svar.

 • Att skapa förtroende lönar sig

 
Förtroende för en ledare avgör trovärdigheten, inflytandet och att få saker gjorda och sammanhållningen i en grupp. Har man som ledare det förtroendet får man gruppen att följa ledaren och att göra sitt bästa, inte bara böja sig för att ledaren har auktoritet och att bara göra tillräckligt. Någon måste starta ”förtroendespiralen”; om jag litar på dig så litar du på mig. Som ledare är det du som tar det första steget. Det finns många beteenden som forskningen har visat på är avgörande för om en ledare uppfattas som trovärdig:

 • Att vara konsekvent och förutsägbar
 • Tydlig kommunikation så alla uppfattar vad man menar
 • Håll dina löften och tydliggör vad som gäller om man inte håller löftet. Skilj dock på att lova och att önska!
 • Var ärlig och ge den information som gruppen behöver, håll inte inne med den, elelr ge olika information till olika personer.
 • Vägen till storhet kantas av utmaningar

 
Utmaningar finns överallt. Att hantera och klara utaningar innebär att göra förändringar, att besegra sin fruktan, osäkerhet och att övervinna motståndet. Man måste se utmaningar som möjligheter inte hot. Som ledare måste du reagera konstruktivt på motstånd. De flesta ser förändringar som något bra till en början, sen blir det ett hot när man själv behöver förändra! Det krävs beslutsamhet och mod för att genomföra förändringar. Det är en utmaning att hålla energin och intresset vid liv, och att alla måste veta vad det gemensamma målet är.

 • Var ett föredöme om du vill vara ledare.

 
En ledare skall göra som han/hon säger och det skall bygga på ledarens värdering. Detta måste speglas i beteendet. Dina handlingar noteras mer än dina ord. Det är vikaitgare att vara trovärdig än intressant som ledare. Först när du visar att du står för ditt ord är du trovärdig. Att inte erkänna sina misstag urholkar förtroendet för dig som ledare. Drabbar dina misstag andra måse du be om ursäkt.

 • Bäst på att leda är bast på att lära

Alla kan lära sig att leda. Alla kan lära sig att bli en bättre ledare. Du måste tro på att du kan leda och att hela tiden utveckla dig att bli en bättre ledare. Du är aldrig fullärd. Du blir inte bättre ledare än det du är sämst på. Öva på att bli en bättre ledare. Öva på svagheter och styrkor.

 • Ledarskapet utgår från hjärtat

 
Ledare som är öppna, omtänksamma, ger mer uppmuntran och visar tillgivenhet, medkänsla och tacksamhet är de mest effektiva ledarna. De bästa ledarna sätter inte sig själv i centrum eller söker uppmärksamhet utan ger gruppen av sin uppmärksamhet. Den största anledningen till uppsägning är missnöje med chefen, inte lön eller förmåner. Att vara en bra ledare är att älska att vara ledare, för det är inte alltid roligt. Är du som ledare glad och positiv så smittar det av sig på gruppen och ger positiv energi till alla.

 

 

Anne Forsell feb 2017