Kvinnliga idrottsledare – en bristvara! En bristvara idag och sedan lång tid tillbaka. Ja det är även en problematik åt andra hållet i vissa fall beroende på idrott. Oavsett är det något som måste ändras och vid RIKSIDROTTSMÖTET den gångna helgen togs beslut som skall leda till förändringen.

Det är inte första gången det tas beslut om jämlikhet, det är inte utan att jag börjar misströsta för vad händer sen! Kvinnor i ledande positioner säger man, men även i de förbund som har kvinnlig ordförande och jämn fördelning på män- kvinnor i styrelserummet, har det inte hänt något på golvet där de aktiva finns! Simning är en idrott där det är jämlikt i förbundets styrelserum, och även i flera föreningar. Förbundskaptenerna i såväl simning som i simhopp är kvinnor, men när man skall ta ut tränarstaber till landslagen finns det inga kvinnor att ta ut!

Vi, jag Anne Forsell, Ulrika Sandmark Förbundskapten simning och Ulrika Knape Förbundskapten simhopp har genomfört en undersökning bland svenska simföreningar, 309 stycken och vi fick in svar från 123 föreningar! Mycket dåligt resultat tycker vi, det borde ligga i alla föreningars intresse att svara så vi har den startinformation som behövs för att påbörja en förändring.

Det vi kunde se bland svaren var att kvinnorna finns i sim-, hoppskolor och breddverksamheten, männen fanns bland junior och senior. Det var fler kvinnliga tränare som var licenserade än manliga. Vid frågan vad man lägger på utbildning och utveckling för varje simtränare ansågs frågan svår att svara på!

Simidrott är en av de idrotter som anses som en jämställd idrott, och det är det när det gäller tränings- och tävlingsmöjligheter, men att vara ledare på lika villkor så är inte jämställt.

Jag hoppas att det nya direktiven som Riksidrottstyrelsen tagit fram inte bara gäller styrelserummen. Det är lika viktigt ute bland de aktiva att det är jämställt, det är där barnen och ungdomar möter idrottsledaren och lär sig förstå vad jämställdhet är. De vet inte vilka som sitter i styrelsen och bestämmer!

Framgång är ingen tillfällighet!