Skip to main content

Jag tar upp handsken och antar utmaningen!

I nummer 5 /2017 av tidskriften Idrott och Kunskap skrev Johan Plate i sin krönika om våra kvinnliga framgångsrika idrottare och undrade vad de gör som inte de manliga idrottarna gör. Kvinnorna har i de flesta fall sämre förutsättningar när det gäller sponsorer och medias uppmärksamhet. JA, jag vet att det finns undantag och tur är väl det, men ändå lyckas fler kvinnliga idrottsutövare att bli bäst. Johan utmanade oss övriga att identifiera tankemönster som kan sättas samband med topprestationer för att vi på det sättet kunde hitta träningsformer som skulle kunna leda till fler framgångar.

Jag hävdar att det redan idag finns identifierade tankemönster,  fakta om likheter hur man lyckas för individer och organisationer inom och utanför idrotten, ett HÖGPRESTERANDE SYSTEM sett över tid.

Studien är gjord av Per-Olov Ström på uppdrag av Idrottens Utvecklingscentrum redan för 20 år sedan, och syftet var att kartlägga och hitta gemensamma framgångsfaktorer bland de som lyckas inte bara en (1) gång utan flera gånger.

Utifrån den studien utvecklades verktyg med avsikt att hjälpa ledare, chefer och organisationer att skapa förändringar så att de ”KAN FÅ DET SOM DE VILL HA DET” i vardagen oavsett om det är en idrottsförening, byggföretag eller juristfirma.

I min värld och tro innebär det att om miljön runt omkring är som man vill ha det, så presterar de individer som finns i just den miljön bättre. Den kultur som skapas på gemensamma framgångsnycklar, ger utrymme för individen att prestera på topp. Alla känner till kulturen, den är medveten och inte en slump, och man lever efter den i vardagen. För att dra parallellen med Johan Plates utmaning så påstår jag att det finns fler kvinnliga idrottsutövare som har det som de vill ha det och har 5 framgångsnycklar på plats:

INTENTIONER

RAMAR           TROVÄRDIGHET         TYDLIGHET

VÄRDEGRUND

För att lyckas behöver man göra dessa framgångsnycklar sanna och ha dem som en del i sin vardag.    Det är ingen slump att man lyckas och har upprepade framgångar.

Framgång är ingen tillfällighet!

Du behöver bara ta reda på vilka dina framgångsnycklar är och leva efter dem i din vardag. Haken är att du måste göra jobbet! Receptet finns, men det går inte att lösa med quick fix!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig så lyssnar jag på hur du vill ha det.