Skip to main content

MÄSTERSKAPSCOACHNING

När allt står på spel!

Carl-Axel Hageskog och Per Gerrevall har i sin bok ett underlag på intervjuer av 20 coacher som på internationell toppnivå lyckats inte bara en gång utan flera gånger över lång tid.

När de vid en föreläsning på GIH; Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm, på SVEBIS konferens föreläste om boken blev det tydligt att deras slutsatser stämmer väl överens med vad Tjolle Ström i sin studie kring hållbara idrottsmiljöer som lyckas över tid, är desamma. Detta bekräftar det vi på CHPS – Centrum för Högpresterande System arbetar utifrån och där VÄRDEGRUNDEN är av stor vikt för framgångsrika organisationer, grupper och individer.

Eftersom jag själv är en av de coacher som intervjuats känner jag väl igen mig i båda studierna och blir än mer säker på vikten av mina egna FRAMGÅNGSNYCKLAR.

Mästerskapscoachernas kunnande bygger på 4 dimensioner med en etisk grund som bas, enligt Hageskog och Gerrevall.

Den Etiska grunden är gemensam för alla mästerskapscoacherna och den bygger på en VÄRDEGRUND.

Värdegrunden är tydlig och bygger på respekt och omsorg till aktiva och andra inblandade parter. Alla mästerskapscoacher lever sin värdegrund och är uppriktiga och trovärdiga.

Analytisk och systematisk dimension

Struktur systematisk noggrannhet och disciplin. Man ger så lite utrymme som möjligt åt slumpen. Man har en professionell uppmärksamhet – en idrottens blinda blick.

”Framgång är ingen tillfällighet!”

Man sätter upp tydliga ramar, och tänker i förväg på vilka konsekvenser som kan uppstå av de olika valen.

Innovativ och kreativ utvecklingsdimension

En ständig strävan efter förbättring och utveckling där man utmanar gränserna.

”Gränsen för det omöjliga är där vi skall börja”.

En tydlig intention och mål för vad man vill uppnå av egen kraft, oberoende av konkurrenters val.

Auktoritet och stabilitetsdimension

  • Stabilitet och uthållighet
  • Idrottslig ”grit”
  • Fatta beslut och stå för dem.
  • Hantera avvikelser i alla lägen.

En mästerskapscoach lever värdegrunden, har sin strategi klar och håller sig till den. Om yttre händelser gör att man måste ändra sin strategi har mästerskapscoachen redan förberett sig på annorlunda scenarier.

Relationell och kommunikativ dimension

En social lyhördhet där en tillit mellan coach och aktiv/medarbetare/kollegor byggs för att få helheten i livet att fungera. Mästerskapscoachen kommunicerar både utåt och inåt.

För att få helheten att fungera och för att nå sina mål behöver man bestämma vilka beteenden som skall styra. Det beteendet behöver man träna på, precis som man behöver träna på att nå målet, dvs man måste göra jobbet – varje dag!