Har jag det som jag vill ha det idag? Agerar jag utifrån mina egna värderingar och förhållningssätt?

Ofta tror jag det men i själva verket följer man ofta den kultur som finns runt omkring en.
En kultur som ofta skapats av tysta osynliga regler och lagar, en kultur som man ofta inte önskar men som finns där ändå!

Hela #Metoo kampanjen med alla dess förgreningar, visar på att vi hamnar i en miljö utan att vi vet varför, vi märker att den är fel men vet inte varför eller hur vi skall förändra den.

#Ledarskapet i just den miljö jag befinner mig i är viktig.
Vad tillåter ledaren och när säger ledaren ifrån?
Är det en miljö där personer inte tillåts växa eller känna en trygghet? Finns jag där bara för att “alla andra är där”! Vet “alla andra” varför dom är där?

Sexuella trakasserier är bara en sak som belysts i #Metookampanjen, men minst lika vanligt är det med #härskartekniker!
Härskartekniker, något som vi mår dåligt av, inte förstår varför vi mår dåligt och dessutom kan bli riktigt sjuka av som gör att vi inte klarar av att gå till jobbet, skolan, träningen etc.
Något som vi tror att det är vårt eget fel att det är som det är.
Något som vi tom själv kanske har varit med och skapat utan att vi är medvetna om det.

En hjälp att undvika eller göra en förändring kan vara att få ledsagning så jag förstår hur jag själv vill ha det, för att det skall vara som jag själv önskar.
En COACH som stöttar mig i mina tankar och idéer, en som hjälper mig att ta rätt val i den förändring jag behöver göra för att få det som jag vill ha det.
Min förhoppning och tro är att vi blir fler som förstår om kulturen är fel, fler som vågar säga till att det inte är OK.
Vi behöver alla hjälpa till att göra förändringen för att skapa den kultur vi vill ha!