Skip to main content

Kärt barn har många namn – är det därför ledarskap har så många namn?

Ledarskap har så många olika benämningar, varför då? Räcker det inte med att det finns bra ledarskap och mindre bra ledarskap? Genom att googla har jag läst många olika förklaringar på ledarskapsstilar. Kanske inte så vetenskapligt, men ändå…. Det är förklaringar som kloka människor sagt för att få oss alla att förstå de olika varianterna.

För mig blir det bara förvirrande!

Det är ju samma intention för alla olika varianter; Att nå ett önskat resultat!

Om det sen är ett bra sätt där de man leder mår bra, eller ett mindre bra sätt alla mår dåligt, det är något man kan fråga sig.

Vad är det då som alla olika ledarvarianter förespråkar? Enligt min mening och tolkning när jag läser så grundar det sig på samma sak!

VÄRDERINGAR; Utifrån en tro på något finns en bas att förhålla sig till som ligger till grund för den verksamhet man befinner sig i. Det är även personliga värderingar, något vi bär med oss i våra ryggsäckar och arv från uppväxt och andra påverkansfaktorer.

INTENTIONER; Ett mål, ett resultat, något man vill uppnå och strävar efter. För en del är resultatet pengar, makt eller idrottsprestationer för andra kan det vara att må bra.

RAMAR; Vilka befogenheter har jag/vi? Vilka regler finns det som jag/vi måste förhålla oss till?

TYDLIGHET; Känner de som är berörda till ramarna som de berörs av? Värderingen? Intentionen? Eller har de sina egna tolkningar av det och har bildat sin egen kultur? Förstår berörda vad konsekvensen blir om man gör eller inte gör?

TROVÄRDIGHET; Det blir ALLTID en konsekvens av en handling eller beslut, bra eller dålig. Trovärdigt blir det när man håller det du lovar, både om det är negativ eller positiv konsekvens. Du som ledare behöver erkänna när du gör fel och som ledare behöver du själv leva det som du förväntar dig att andra skall göra, först då blir det trovärdigt.

Dessa 5 grundstenar, gäller för allt ledarskap som är lyckosamt och håller över tid, oavsett vad man kallar det för! För oss på CHPS bildar de ett PLUS av FRAMGÅNGSNYCKLAR.

Att vara lyckosam ledare över tid oavsett vad ledarstilen kallas, handlar om att ha koll på sitt eget PLUS! Vad det sen kallas, spelar ingen roll så länge målen blir nådda och de man leder mår bra, tar sitt ansvar och gör jobbet!